Česká komora klasické homeopatie:  www.homeopathy.cz

Česká škola klasické homeopatie: www.ceskahomeopatie.cz

Rada pro podporu veterinární homeopatie: www.veterinarnihomeopatie.cz

Facebook: Veterinární homeopatie